Sjukdomen är sällsynt.

X-kromosombunden hypofosfatemisk rakit förekommer hos omkring 1 per 20 000 födda, vilket innebär att det föds cirka 5 barn med sjukdomen per år i Sverige.