Tänder är ett stort problem för nästan alla med diagnosen.

Det finns specialist tandläkare  på Odontologiska Institionen i Jönköping.


Regelbunden kontakt med tandvården från tidig ålder är viktig. Därför behövs remiss till specialist i barntandvård så snart de första tänderna visat sig. Behandlingen ska främst förhindra karies och skydda mot emaljskador. Vid rotbehandling kan det vara svårt att få infektionerna vid tandrötterna att läka ut. Därför är det vanligt att tänderna måste tas bort till följd av infektionen, också hos unga personer. Behandlingen av dessa tandproblem är komplicerade och bör utföras av tandläkare med stor erfarenhet av sjukdomen. Såväl kariesskador som sprickor och slitage i tandemaljen leder ofta till att tänder förstörs. Det är därför mycket viktigt att förebygga tandskador genom noggrann munhygien, goda kostvanor och plastning (fissurförsegling) av kindtändernas tuggytor. Detta gäller både mjölktänder och permanenta tänder. Vid tecken på tandpressning eller tandgnissling bör man använda skyddande bettskenor nattetid, och alla skador i emaljytorna behöver täckas med plastmaterial.

Det som inte står i ovanstående är att man kan fluorlacka tänderna ca 4 gånger per år som förebyggande av karies. 
Implantat av skruvar i käken för att ersätta tänder och bygga broar är prövad med varierande resultat.

Vid behandling av uppkomna skador/infektion i tänderna som har sin grund i sjukdomen kan man hävda att detta skall betala inom högkostnadsskyddet för sjukdomar. Se länken. http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/Tandvardsenheten/Regionens-tandvardsstod/Tandvard-som-Led-i-Sjukdomsbehandling/S-1/

Sök på ditt landsting hemsida. särskilttandvårdstöd S1, så kommer aktuella uppgifter upp.