Start

Föreningen för personer med diagnos och anhöriga.

X-Kromosombunden hypofosfatemisk rakit.

X-Linked Hypophosphatemia.

X-Linked Hypophosphatemic Rickets.

D-vitamin resistent Rakitis.

XLH

Startad 2003

https://www.sallsyntadiagnoser.se/