Risker med medicinsk behandling

Aktivt D-vitamin kan ge högt kalkvärde i blodet. Vilket ger risk för förkalkning i njurar mm. Ultraljud njurar bör göras.
För mycket fosfat medicin i förhållande till det aktiva D-vitamin ger för högt PTH (parathyroideahormon) . För högt PTH ger urkalkning av skelettet.
Högt PTH under en längre tid kan bli kroniskt vilket försvårar sjukdomen avsevärt.
För Crysvita behandlingen behövs speciella kontroller
Justering av medicin och kontroller för barn. se. https://endodiab.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/9/2020/11/PM-Behandling-av-XLH-f%C3%B6r-SFPED.pdf