Behandling tänder

Tidigt förebyggandet behandlingen för tänderna är viktigt för att förebygga infektioner och tandförluster. Se http://www.mun-h-center.se/forskning-och-fakta/diagnosbeskrivningar/x-kromosombunden-hypofosfatemisk-rakit/
Behandlingen består av täta kontroller hos specialisttandvården. Kontrollerna består av fluorlackning mm. som rekommenderas av specialisttandläkare för sällsynta tandsjukdomar i Jönköping.( Odontologiskt centrum.) Vid frakturskador vilket inte är ovanligt så bör rotfyllning vara mer aktuell än i hos normala fall. Kontakt med specialist för sällsynta tandsjukdomar i Jönköping bör göras. https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/vardstod/tandvard/kompetenscenter/?accordionAnchor=33096

Vid tandimplantat är det viktigt att inläkningstiden är förläng till ca 1år Vid kortare inläkning är risken större att implantatet inte växer fast. Sök på 2013 Brånemark System Implants and rare disorders Författare Bertil Friberg. ( Kan inte publicera detta pga. kostnad) Ev lägg in min bilaga.
Vissa regioner ger tandvård i det medicinska högkostnadskortet.
För att få tandvårdsersättningen inom det medicinska högkostnadsskyddet så måste behandlande tandläkare göra en ansökan innan behandlingen påbörjas.
S1 eller F11 är det tandvårdsstöd som går att ansöka. Ontologiska kompetenscentret i Jönköping kan je råd hur man ansöker. SE länken ovan.