Övriga bra länkar att läsa

Övriga bra länkar att läsa.
Från Socialstyrelsen ovanliga sjukdomar som beskriver sjukdomen mycket bra.
Där finns även en kortversion som kan tryckas ut som hjälp vid information till skolan mm.
se. https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/sallsynta-halsotillstand/x-kromosombunden-hypofosfatemisk-rakit/

Internationella behandlingar mm. https://xlhalliance.org/resources

Andra XLH Symposium 2022 i Dublin där läkare och forskare presenterade senaste rön och behandlingar. https://xlhalliance.org/xlh-symposium/

Vitboken som beskriver XLH symtom för vuxna.

XLH förening i Danmark https://xlh-patientforeningen.dk