Medicinska kontroller

Blodprovskontroller Skall tas så att värdena ligger inom normalvärden, utom fosfat värdet som vid normalvärde ger mycket hög risk för biverkningar vid den äldre behandlingen. Vid Crysvita behandling normaliseras fosfat värdet. Se länken https://endodiab.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/9/2020/11/PM-Behandling-av-XLH-f%C3%B6r-SFPED.pdf
Blodprover som brukar tas är calcium, PTH (paratyreodeahormonet), Fosfat, ALP, D-vitamin, Kreatinin- Även kontroll av kalkvärdet i urinen följs. ALP för vuxna ligger nästan alltid inom normalvärdet.
Det finns mer blodprover som kan tas se. Clinical practice recommendations for the diagnosis and management of X- linked hypophosphataemia. https://xlhalliance.org/wp-content/uploads/2020/01/clinical-guidelines.pdf
Urinprov för kontroll av normala kalk utsöndringar i njuren för att förhindra förkalkningen i njurarna.