Skelettpåverkan

Hos barn är symtomen från skelettet den vanligaste orsaken till att sjukdomen upptäcks, till exempel dålig längdtillväxt, hjulbenthet eller kobenthet, uttalad svankrygg eller stelhet och smärta från leder.
Mellan 1 och 3 års ålder växer barnen sämre och förlorar 10-15 cm i längdtillväxt jämfört med friska syskon, men därefter fortsätter tillväxten nästan som normalt. Längdförlusten från de första levnadsåren består. Kraniosynostos förekommer.

Absolut största symtom hos vuxna är smärta och stelhet som ökar med åldern. Smärtan och stelheten kommer från muskler och leder (artros).Senor och ligament blir förkalkade vilket bidrar till både stelhet och smärta. Spinalstenos förekommer.
Vid graviditet kan bäckenbottenmätning bli aktuell. Finns ännu inga klara belägg för att XLH ger högre förekomst av förträngning i bäckenbotten. Det kan i så fall bli aktuellt med kejsarsnitt.

Vid benfrakturer och vid operationer i skelettet så är risken för att läkning av benen sker långsamt, 6-9 månader.