Påverkan av hörsel

Hörselnedsättningar, yrsel och tinnitus förekommer. Nedsättningen kan börja vid tidig barndom (före skolstart) och kan variera från lätt till hel dövhet.