Hörsel

Återkommande hörselkontroller under uppväxten är värdefull.